Floor Plans

SilverCreek on Main– Weaver East – Independent Living

A1

A2

B1

B2

B8

C2

C4

C6

C6-A

C7

C9

D3

D7

SilverCreek on Main - Assisted Living

AL -A1

AL -A2

AL -A3

AL -A4

AL -A5

AL -A6

AL -A7

AL -C1

AL -S1

AL -S2

AL -S3

AL -S4

SilverCreek on Main - Guest Suite

G1

SilverCreek on Main – Weaver West – Independent Living

IL -A1

IL -A2B

IL -A3

IL -A4

IL -A5

IL -A7

IL -A8

IL -B1

IL -B2

IL -B3

IL -B4

IL -B4b

IL -B5

IL -B6

IL -C1

IL -C2

IL -C3

IL -C4

IL -C5

IL -C6

IL -D1

IL -D2

IL -D3

IL-A2

SilverCreek on Main – Dementia Care

MC -4A

MC-1

MC-2A

MC-2B

MC-3

MC-4B

SilverCreek on Main - Enhanced Assisted Living

MC -4A

MC-1

MC-2A

MC-2B

MC-4B